Další tání - vzestupy hladin řek II (28.2.-1.3.2012)
Přidal/a METEO AKTUALITY dne 28.02.2012 18:28
Sledování již ukončeno, další informace o počasí klasicky v článcích a dalších novinkách.

13:25 -
Vydán přehled SPA na tocích ke 12h: Povodňové zprávy 1.3.2012 12h. Další bude vydán zřejmě k 21h, ten najdete v sekci článků "Hydrologie - povodně", kde jsou i ostatní. Článek bude také na hlavní stránce v levém menu poslední články.

1.3.2012 11:40 -
Řeky během noci klesaly a klesat budou i nadále, jen ojediněle mohou kolísat kvůli ledu a nebo kvůli zvyšování průtoků z VN. Přehled míst, kde platí 1.SPA či ojediněle ještě 2.SPA přineseme ke 12.hodině. Ve 12h skončí platnost výstraha ČHMÚ před povodňovou bdělostí a pohotovostí, během odpoledne pak skončí i online sledování situace zde.

Zdroje dat: ČHMÚ HPPS, pla.cz, pvl.cz, pmo.cz, pod.cz (další budou postupně doplněny)

MA 28.2.2012 18:28  OFFLINE (Ukončeno 1.3.2012 v 15h)
Novinka
Odkazy a výstrahu najdete v této novince: Výstraha 23_12 z 28.2.2012

Starší informace ze sledování zde:
23:55 - Horní toky řek spíše klesají, střední a dolní toky a to hlavně větší budou stoupat. Tání sněhu se nyní zpomaluje, zítra lze čekat jeho zrychlování během dne tak, jak se bude oteplovat.

21:40 -
Aktualizace přehledu vodních stavů na profilech s dosažením SPA - souhrn profilů ČHMÚ a dílčích povodí jako vždy v jednom. Aktuální povodňová situace k 29.2.2012 21h. (další vyjde zítra k 10.-11.h)


20:05 -
I přes noc bude poměrně teplo, sníh bude odtávat sice pomaleji, ale bude odtávat. V noci bude velká oblačnost, hlavně na S a SV v horách místy déšť. Teploty 7 až 3°C, místy 1°C. Vzestupy hladin řek se čekají i nadále, zítra bude podobně teplo jako dnes a sníh bude rychleji odtávat i nadále. Již nyní je jasné, že nejdéle budou stoupat dolní toky hlavně větších řek - klasicky dolní Labe, dolní Morava a dolní Dyje dle odtoku z VN Nové Mlýny, ale také Dolní Cidlina.

17:45 -
Sledované toky stoupají, některé toky již ale stagnují či klesají či alespoň kolísavě klesají. Led působí na Svratce, Bečvě i problémy s průtokem, ledem je ovlivněno již ale podstatně méně toků. Aktuální povodňová situace k 16-17h.

16:25 -
Většina řek i nadále stoupá, horské toky začínají také pozvolna stoupat kvůli tání sněhu. Již nyní připravujeme přehled SPA na tocích k 16.hodině.


13:55 -
V ČR jsou teploty i na 15°C. Na Plzeňsku a na SZ ČR se nyní pohybují od 12 do 15°C. V horských polohách naměříme nejčastěji 3 až 7°C.

12:55 -
Seznam toků s dosažením SPA ke 12.hodině: Aktuální povodňová situace k 12h.

29.2.2012 12:00 - Na tocích v ČR platí 1.SPA a 2.SPA, podrobný přehled platnosti SPA připravujeme.

Mapka povodí Labe:
pla.cz
Mapka: pla.cz

Mapka Sázavy a jejích přítoků:
pvl.cz
Mapka: pvl.cz

23:10 -
Výstraha ČHMÚ byla upravena, snížení stupně nebezpeční pro Liberecký kraj - 3.SPA zřejmě dosažen nebude na žádném z toků v tomto kraji, ale 3.SPA již byl dosažen v kraji Pardubickém na Loučné v Cerekvici n.L. se stavem 202cm. Výstraha se může stále upřesňovat na základě změn situace na vodních tocích.

22:00 - 2.SPA
na Libuňce v Pelešanech, Svratce v Dalečíně a na Loučné v Cerekvici n.L.
1.SPA na Cidlině v Jičíně, Kamenici v Hřensku, Mandavě ve Varnsdorfu, Lužické Nise v Liberci, Stěnavě v Otovicích, Doubravě ve Žlebích, Želivce v Souticích, Šlapance v Mírovce, Třebůvce v Mezihoří a na Bečvě v Teplicích n.N. SPA začíná přibývat a bude se tak dít i během noci. Situaci sledujeme i nadále. Od zítra budou přehledy platnosti SPA na tocích vydávány v článcích v sekci Hydrologie - povodně, odkazy na ně budou umístěny i zde.

20:25 -
Výrazněji stoupá i Loučná či Novohradka. Na Libuňce v Pelešanech byl vyhlášen 2.SPA. Loučná se již blíží 2.SPA.

20:00 -
Předpověď chování vodních stavů a počasí - Předpověď počasí a vodních stavů 28.2.2012.

Rychle již stoupají severočeské řeky - Smědá, Řasnice, Mandava, Libuňka, Lužická Nisa. Výrazněji stoupají ale i některé přítoky Orlice. Srážky působí ještě na SV území Čech a na Moravě a ve Slezsku. Celkově se otepluje i ve vyšších polohách, odtávání sněhu tedy teprve začíná.

2.SPA: Svratka - Dalečín (ledy)
1.SPA: Mandava - Varnsdorf, Kamenice - Hřensko, Libuňka - Pelešany, Cidlina - Jičín, Lužická Nisa - Liberec, Želivka - Soutice, Loučná - Cerekvice n.L., Bečva - Teplice n.B. (ledy)

18:20
- Řeky začínají výrazněji stoupat na Liberecku, jedná se o Řasnici, Mandavu, Smědou. Dále stoupá horní Cidlina a také opět působí při vyšším průtoku ledové kry na vodní stav Svratky v Dalečíně. Srážky v ČR, ty trvalé a vydatnější, ustaly. Další se ale na horách ještě objeví, v nížinách budou spíše místní záležitostí. Ale i nadále se bude oteplovat, zpočátku bude i více foukat vítr, na horách v nárazech rychlostí až 25m/s.

Podnětem online sledování je předpověď počasí, která již delší dobu předpovídá s oteplením na více dní i pro vyšší vrstvy atmosféry a nějakými srážkami, které budou i na horách postupně dešťové a to během 28.2.2012. Vzhledem k velkému množství sněhu na horách, ledovým jevů a nějakému sněhu v podhůří bude docházet k odtávání sněhu, které bude i urychleno zpočátku srážkami. V důsledku toho se budou zvyšovat hladiny horských a podhorských, postupně i ostatních toků v ČR.

Výstraha ČHMÚ v souvislosti s předpovídaným počasím: Povodňová bdělost (1) pohotovost (2) a ohrožení (3). Bdělost pro MS, OL, JM, JI, VY a KH, pohotovost pro UL a ohrožení pro LI - může být dle situace upřesněnna.