LABE
Přidal/a METEO AKTUALITY dne 25.11.2011 22:38
Tok: LABE
Správce toku: POVODÍ LABE, s. p. (www.pla.cz)
Délka toku v ČR: 358km
Délka celého toku: 1154km

ZKRÁCENÝ POPIS TOKU

Řeka Labe pramení v Krkonoších na Labské Boudě, kde je symbolický pramen jako vyznačené turistické místo. Řeka teče směrem na jih z Krkonoš, kde jsou na ni vybudovány dvě hlavní vodní nádrže. Postupně řeka zamíří na SZ a posbírá většinu toků z Čech než opustí hranice ČR, poté teče velmi dlouho Německem než vteče do Severního moře za přístavem Hamburk v Německu.

PODROBNÝ POPIS TOKU

> Horní tok

Labe pramení nad Labskou Boudou blízko hranic s Polskem, hlavní tok se stéká z několika potůčků v prameništi na Labské Boudě. Dále je na Labi Labský vodopád. Nad Špindlerovým Mlýnem se do Labe vlévá první malý tok a tím je Bílé Labe. První měrný profil, který se na Labi nachází a měří průtok a stav vody se nachází taktéž ve Špindlerově Mlýně. Pod Špindlerovým Mlýnem je na Labi první vodní nádrž, vodní Nádrž Labská. (Fotky také z nádrže a okolí)

Labská

Labe, pod VD Labskou

Splav ve Vrchlabí

Labe, splav ve Vrchlabí

Labe poté teče podél silnice vedoucí do Vrchlabí, protéká Vrchlabím a u Prosečného se do něho vlévá další menší tok již výše zmíněný a tím je Malé Labe. V Hostinném, kterým protéká se do něho vlévá řeka Čistá, pod městem pak Volanovský potok a z druhého břehu i Kalenský potok či potok Pilníkovský. Nedaleko od tohoto města po proudu je na Labi druhá přehrada a tou je vodní nádrž Les Království. Labe poté protéká Dvorem Králové nad Labem a těsně před Jaroměřským rybníkem se do něho vlévá Běluňka, která také rybník napájí. Labe protéká městem Jaroměř, kde také přibírá dva významější toky a těmi jsou Úpa a Metuje. U Smiřic pak přitéká do Labe Trotina a z druhého břehu Malostranský potok.
Předměřice jezy
Labe, Předměřický jez

Meandry pod Předměřicemi

Labe, pod Předměřicemi

>> Střední tok
Řeka poté protéká městem Hradec Králové, kde přibírá další významný tok. Tím je Orlice. Dále také Librantický potok a další menší potůčky. Protéká přes Opatovice nad Labem a Němčice, pod kterými pak přibírá Ředický potok. Další významnější řeky přibírá Labe kolem Pardubic, kterými protéká a od kterých již teče na západ až severozápad ČR. Jsou to řeky Novohradka, Loučná a Chrudimka. Střední Labe, tedy Labe od Hradce Králové, je splavné pro lodě od města Chvaletice. Dále pod Pardubicemi přibírá menší toky a to Podolský potok, Bylanku a Strúhu. Protéká Přeloučí, kde se do něho vlévá poté Strašovský potok a další malé potůčky. Chvaletice, odkud je Labe splavné, jako město míjí a protéká Týncem nad Labem, pod nímž přibírá další řeku a tou je Doubrava.

Poté Labe protéká Kolínem, kde přibírá mimo jiné Hluboký potok. Poté přibírá až významnější řeku Cidlinu, která se do něho vlévá před lázeňskými Poděbrady, kterými protéká a tyčí se nad ním i poděbradský zámek. U dalšího středočeského města, kterým je Nymburk, přibírá Labe říčku Mrlinu a další větší potoky jako je Výrovka a Vlkava. Poté teče kolem města Lysá nad Labem a žádný významnější tok do něho neústí až teprve před Brandýsem nad Labem - Starou Boleslaví se do něho vlévá Jizera.

Povodně v Brandýse nad Labem

Labe, jezy Brandýs nad Labem - při povodni v roce 2006

>>> Dolní tok
Poté protéká Kostelcem nad Labem a Neratovicemi a přibírá pouze malé potoky a potůčky až do Mělníka, kde se do něho vlévá jistě známá, druhá největší česká řeka VLTAVA. Dále teče stále na SZ Čech okolo Roudnice nad Labem, Litoměřic a Lovosic. U Litoměřic přibírá další velkou řeku a tou je OHŘE. Poté nepřibírá žádný významnější tok, až v Ústí nad Labem potom řeku Bílinu. Poté protéká přístavním městem Děčín, kde přitéká z pravé strany řeka Ploučnice. V Hřensku opouští území ČR po soutoku s poslední českou řekou a tou je řeka Kamenice.

Německo - stučný popis toku Labe, známém v Německu spíše jako Elbe
V Německu teče přes město Bad Schandau a jeho tok je k cíli ještě velmi dlouhý. Nepřibírá žádný větší tok a poté teče přes větší město Pirna, dále přes velké město Drážďany, kde přibírá menší říčky. Až dále přibírá větší řeku jménem Schw.Elster, Mulde a Saale. Poté protéká městem Magdeburg. Dále se do něho vlévá řeka Ohre a Havel. Velmi hodně toků a potoků se do něho vlévá přes přístavním městem Hamburg, kde se za přístavem Labskou úžinou vlévá do Severního moře a poslední řekou, která se vlévá ještě do úžiny řeky Labe, je řeka Oste. Tam se nachází spousta zátočin a je tam také rušná lodní doprava.

Putování Labe, jedné ze třech hlavních řek, které opouštějí hranice ČR, končí tedy u Severního moře.

Odvodňuje území 100% Čech a 5% Vysočiny.


HLAVNÍ PŘÍTOKY
Hlavním přítokem je ve východních Čechách řeka Orlice, ve středních Čechách řeka Jizera, Cidlina a největším přítokem v tomto kraji je řeka Vltava. Na SZ Čech Labe přibírá řeku Ohři a Bílinu.

MENŠÍ PŘÍTOKY
Menšími přítoky jsou například od shora: Malé Labe, Metuje, Úpa, Novohradka, Doubrava, Výrovka a nebo Kamenice.

HLÁSNÉ PROFILY NA LABI V ČR (hlavní)
Špindlerův Mlýn, Labská, Hostinné, Vestřev, Les Království, Brod, Jaroměř, Opatovice, Němčice, Valy, Přelouč, Nymburk, Brandýs nad Labem, Mělník, Ústí nad Labem, Děčín a Hřensko.

Tyto profily, které udávají přehled o stavu vody v cm nebo stavu pomocí nadmořské výšky, tzv. kóty podle Baltského systému, dále o průtoku vody v metrech krycholých za sekundu na -1, také mají stanoveny limity pro dosažení stavů sucha - hnědá barva a nebo naopak pro dosažení stupňů povodňové aktivity (SPA) většinou 1. st., 2.st. a 3.st. někde je stanovec i 3 st. extrémní ohrožení. Barevné odlišení: světle zelená, oranžová, červená a popř. tmavě fialová.


Data jsou dostupná na SAPu Povodí Labe: Stavy a průtoky (plus nádrže a kvalita vody či srážkoměrné stanice) a nebo celoplošně na Hlásné a předpovědní povodňové službě ČHMÚ.

INFO:
V dalších popisech řek, budou postupně doplněny odkazy na články, které se budou skrývat pod danou řekou, resp. jejím názvem. po kliknutí bude tak možné zobrazit takovýto článek s přehledem dané řeky. Postupně budou odkazy doplněny i do tohoto prvního článku o Labi.

Př: A Vltava se u Mělníka vlévá do Labe.... toto bude odkaz na tento článek, které přebírá hodnost nadřazené řeky Vltavě.

Zdroj některých informací: www.pla.cz

MA 25.11.2011 22:39
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde